Grzegorz Borowski

Grzegorz Borowski

Członek Zarządu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Doktor nauk ekonomicznych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za pracę o ekonomicznych i prawnych determinantach rozwoju rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Z grupą kapitałową BZ WBK związany od 2001 roku. W latach 2001–2007 pracował w BZ WBK TFI S.A., a w latach 2005-2007 w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Działu Prawnego i Compliance. W latach 2007–2008 współtworzył Spatium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Trigon TFI S.A.), pełniąc funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Prawnego. W 2009 roku ponownie dołączył do BZ WBK TFI S.A. i BZ WBK Asset Management S.A. W latach 2009–2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Produktów i Rozwoju. Następnie w latach 2014 – 2016 był Dyrektorem Działu Prawnego. Od kwietnia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego W lipcu 2014 roku powołany w skład zarządów BZ WBK Asset Management S.A. (istniejącej do 31 marca 2016 r.) i BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiada za obszar operacyjny. Nadzoruje dział prawny, dział IT, zespół rozliczeń, dział wycen i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz koordynuje współpracę z depozytariuszami i agentami transferowymi.