Cztery proste kroki do inwestycji:

1. Zadzwoń pod numer nr 801 123 801 lub (61) 885 19 19 (opłata zgodna z taryfą danego operatora)

2. Wyślij przelew na kwotę 1 gr
(podlegającą zwrotowi) na numer konta, który otrzymałeś na adres e-mail, przelew służy potwierdzeniu Twojej tożsamości

3. Po pozytywnej weryfikacji
Twojej tożsamości, otrzymasz komplet dokumentów i wskazówki, jak dokonać pierwszej wpłaty

4. Dokonaj wpłaty na nabycie jednostek wybranego subfunduszu


Komplet dokumentów obejmuje

 • Zlecenie otwarcia subrejestru (1 egzemplarz)
 • Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu (1 egzemplarz)
 • Informacja o numerze rachunku bankowego do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (1 egzemplarz)
 • Regulamin świadczenia usług za pomocą telefonu i internetu (1 egzemplarz). Pobierz regulamin
 • Kluczowe informacje dla inwestorów wybranego subfunduszu (1 egzemplarz)
 • Druk przelewu na odpowiedni, przygotowany dla Ciebie rachunek bankowy wybranego subfunduszu (1 egzemplarz)

Zlecenia i dyspozycje dostępne w ramach ARKA BZ WBK FIO


Zlecenia i dyspozycje dostępne w ramach ARKA Prestiż SFIO:


Osoba fizyczna

 • sprawdzanie salda subrejestrów (za pośrednictwem internetu)
 • zablokowanie dostępu do usługi (za pośrednictwem telefonu)
 • rozwiązanie umowy usługowej (za pośrednictwem telefonu)
 • zmiana nr PIN (za pośrednictwem telefonu)
 • zmiana Hasła (za pośrednictwem telefonu i internetu)

Osoba prawna

Te same co w przypadku Funduszu Arka BZ WBK FIO, jednak wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody TFI.


W razie złożenia zlecenia odkupienia jednostek wypłata środków następuje na rachunek bankowy Uczestnika wskazany przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu.

Szczegółowe zasady dotyczące składania zleceń przez telefon i internet określa Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób fizycznych oraz Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób prawnych.

Wskazówki dotyczące opłacenia zlecenia otwarcia subrejestru

 • Wpłaty należy dokonać przelewem na kwotę min.1 000 zł w terminie wskazanym w zleceniu otwarcia subrejestru.
 • Środki na opłacenie zlecenia powinny znaleźć się na rachunku wybranego subfunduszu nie później niż w dniu wskazanym w ww. zleceniu. W przeciwnym razie subrejestr nie zostanie otwarty.
 • Na subrejestry Funduszy Arka przyjmowane są wyłącznie wpłaty złotówkowe.
 • Po nabyciu jednostek uczestnictwa zostanie do Ciebie wysłany listem poleconym PIN umożliwiający składanie kolejnych zleceń za pośrednictwem telefonu i internetu.
 • Uczestnikiem funduszu Arka BZ WBK FIO zostaniesz z chwilą, gdy za środki wpłacone na specjalny rachunek bankowy przyznane zostaną Ci jednostki uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu.

Numer Uczestnika wskazany w treści umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu oraz numer PIN pozwolą Ci składać kolejne zlecenia i dyspozycje telefonicznie i przez internet.

Składanie zleceń przez telefon - szczegóły

Przyjmowanie zleceń dostępne jest za pośrednikiem linii transakcyjnej:
+48 61 885 19 00

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Konsultanci są dostępni w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie.


Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.