Usługa składania zleceń przez telefon i internet dostępna jest dla Uczestników mających aktywną Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu

Od 1 lipca 2017 r. brak jest możliwości przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu przez osoby fizyczne.

Zlecenia i dyspozycje dostępne w ramach ARKA BZ WBK FIO


Zlecenia i dyspozycje dostępne w ramach ARKA Prestiż SFIO:


Osoba fizyczna

  • sprawdzanie salda subrejestrów (za pośrednictwem telefonu i internetu)
  • zmiana nr PIN (za pośrednictwem telefonu)
  • zmiana Hasła (za pośrednictwem telefonu i internetu)
  • zablokowanie dostępu do usługi (za pośrednictwem telefonu)
  • rozwiązanie umowy usługowej (za pośrednictwem telefonu)

Osoba prawna

Te same co w przypadku funduszu Arka BZ WBK FIO, jednak wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody TFI.


W razie złożenia zlecenia odkupienia jednostek wypłata środków następuje na rachunek bankowy Uczestnika wskazany przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu.
Szczegółowe zasady dotyczące składania zleceń przez telefon i internet określa Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób fizycznych oraz Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób prawnych.


Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.

Składanie zleceń przez telefon - szczegóły


Przyjmowanie zleceń dostępne jest za pośrednictwem linii transakcyjnej:

+48 61 885 19 00

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Konsultanci są dostępni w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie.