Wpłaty do funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO można dokonywać wyłącznie w PLN.