Oświadczenie można złożyć osobiście w placówkach dystrybutorów lub w Arka Online poprzez wybór zakładki „Zgoda/Odwołanie/Zmiana e-mail” (dotyczy osób fizycznych posiadających aktywny dostęp do usługi).

Na podany w zleceniu adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link aktywujący. Aktywacja usługi następuje po przejściu na stronę oznaczoną linkiem.

Świadectwa uczestnictwa będą przesyłane jako plik PDF zaszyfrowany hasłem.

Przesyłanie świadectw uczestnictwa drogą elektroniczną nie dotyczy potwierdzeń transakcji w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Do momentu przeprowadzenia aktywacji oraz w przypadku braku aktywacji usługi – świadectwa uczestnictwa będą przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Aktywacja usługi powinna nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania maila z linkiem aktywującym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.