Otwarcie subrejestru w Arka BZ WBK FIO jest możliwe:

a. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszu (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na arka.pl),

b. telefonicznie - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu,

c. internetowo:

  • przez Arka Online - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu

    Uczestnicy , którzy nie posiadają aktywnej umowy (nie posiadają PIN-u) mogą aktywować umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu poprzez kontakt z infolinią 801 123 801 lub +48 61 885 19 19 lub wypełniając formularz.
  • przez BZWBK24 Internet - warunkiem jest posiadanie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A., oraz aktywacja usługi w oddziale banku

 

d. przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do otwarcia subrejestru powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, a pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DZ. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938).
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Otwarcie subrejestru w Arka Prestiż SFIO jest możliwe:

a. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszu (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na arka.pl)

b. internetowo:

  • przez BZWBK24 Internet - warunkiem jest posiadanie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A., oraz aktywacja usługi w oddziale banku

c. przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do otwarcia subrejestru powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, a pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DZ. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938).
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.