Numer Uczestnika to osiem cyfr (np. 12345678) z numeru subrejestru.

Numer subrejestru, na którym są jednostki uczestnictwa subfunduszu wygląda następująco:

03-12345678-XX-YY

Jeżeli posiadasz kilka subrejestrów numer Uczestnika jest zawsze taki sam.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.