Produkt wycofany z oferty (zobacz pytanie 27)

PI "Moja Przyszłość" Program "PEWNY START DZIECKA"
1. Basic - 100 zł
2. Standard - 200 zł
3. Silver - 400 zł
4. Gold - 600 zł
5. Prestige - 800 zł
6. VIP - 1200 zł
Pierwsza wpłata 100 zł
Kolejne wpłaty (zależnie od wariantu, odpowiednio):
1. 50 zł
2. 100 zł
3. 150 zł
4. 200 zł
5. 250 zł

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.