Produkt wycofany z oferty (zobacz pytanie 27)

Przystępując do PSO "Pewny Start Dziecka" lub PI "Moja Przyszłość" Uczestnik zobowiązuje się do dokonywania regularnych wpłat do subfunduszu w zadeklarowanej wysokości.
Wystarczy, aby średnia wpłata na dzień kontroli warunku systematyczności była równa zadeklarowanej miesięcznej składce pomnożonej przez liczbę miesięcy w kontrolowanym okresie.

Kontrola Warunku Systematyczności przypada, w zależności od Programu:

  1. na koniec każdego półrocza uczestnictwa w Programie - w PSO "Pewny Start Dziecka"
  2. koniec każdego roku uczestnictwa w Programie - w PI "Moja Przyszłość".
 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.