Wycofanie z oferty Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 15 czerwca 2015 roku, Program Inwestycyjny Moja Przyszłość (dalej: Program), został wycofany z oferty Towarzystwa.

Umowy uczestnictwa w Programie, zawarte do dnia 30 czerwca 2015 roku będą obowiązywać na dotychczasowych zasadach.


Wycofanie z oferty Specjalnego Programu Inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 15 czerwca 2015 roku, Specjalny Program Inwestycyjny Pewny Start Dziecka (dalej: Program), został wycofany z oferty Towarzystwa.

Umowy uczestnictwa w Programie, zawarte do dnia 30 czerwca 2015 roku będą obowiązywać na dotychczasowych zasadach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.