Pełnomocnictwo może zostać odwołane:

  • osobiście - w placówce dystrybutora poprzez złożenie zlecenia odwołania pełnomocnictwa
  • korespondencyjnie - w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.
  • telefonicznie - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu (dotyczy Arka BZ WBK FIO).
 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.