Wycofanie pieniędzy z subfunduszy Arka BZ WBK FIO można zrealizować poprzez zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zlecenie można złożyć:

 1. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszu (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na arka.pl)
 2. telefonicznie - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu,
 3. przez internet
  za pośrednictwem Arka Online - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu

  za pośrednictwem BZWBK24 Internet - warunkiem posiadania dostępu do funduszu przez BZWBK24 jest posiadanie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz aktywacja usługi w oddziale banku

Lub za pośrednictwem kanałów zdalnych dostępnych u pozostałych dystrybutorów na zasadach u nich obowiązujących.

Wycofanie pieniędzy z subfunduszy Arka Prestiż SFIO można zrealizować poprzez zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zlecenie można złożyć:

 1. osobiście (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - w placówkach dystrybutorów funduszu (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na arka.pl)
 2. telefonicznie u konsultanta (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu, po uzyskaniu pisemnej zgody TFI.
 3. przez internet
  za pośrednictwem Arka Online (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)- w ramach umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu, po uzyskaniu pisemnej zgody TFI.

za pośrednictwem BZWBK24 Internet - warunkiem posiadania dostępu do funduszu przez BZWBK24, jest posiadanie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz aktywacja usługi w oddziale banku.

Lub za pośrednictwem kanałów zdalnych dostępnych u pozostałych dystrybutorów na zasadach u nich obowiązujących.

Odkupienie jednostek uczestnictwa może wiązać się z naliczeniem podatku od zysków kapitałowych oraz opłaty manipulacyjnej, zgodnie z Tabelą Opłat Arka BZ WBK FIO lub Arka Prestiż SFIO.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.