Podstawowa cecha rynków kapitałowych: Po wzrostach następują spadki, po hossie – bessa i na odwrót.

Wiele osób chce inwestować krótkoterminowo, korzystać na wzrostach, omijając spadki. Nie jest możliwe przewidzenie i tym samym uniknięcie wszystkich korekt – próbując to robić, zwiększamy ryzyko inwestycyjne.

Podstawowym zadaniem inwestora przy rozpoczynaniu inwestycji jest określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka, czasu trwania inwestycji, a następnie konsekwentna realizacja pierwotnego planu.

W przypadku inwestycji wieloletnich np. w fundusze akcji zdarzają się okresy wzrostów i spadków. Emocje, które w takich sytuacjach się pojawiają, są zazwyczaj złymi doradcami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.