W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd i Rada Nadzorcza BZ WBK TFI S.A. przyjęły poniższe zasady do stosowania w całości z dniem 1 stycznia 2015 r. Zasady te przyjęło również do stosowania w dniu 25 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BZ WBK TFI S.A.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z powyższymi wymogami w Towarzystwie wdrożono i opublikowano następujące regulacje:

Ocena Rady Nadzorczej BZ WBK TFI S.A. odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2017.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. stwierdziła, że w roku 2017 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej BZ WBK TFI S.A. odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2016.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. stwierdziła, że w roku 2016 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej BZ WBK TFI S.A. odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2015.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. stwierdziła, że w roku 2015 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.