Administratorem danych osobowych jest BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań („Towarzystwo”). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane przez Towarzystwo wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dostępnej w zakładce Dokumenty/ochrona danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.


Podaj imię i nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu
Wybierz preferowaną porę kontaktu
Wpisz treść wiadomości

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na zgłoszenia udziela Centrum Usług Inwestycyjnych Banku Zachodniego WBK S.A., pełniące funkcję Agenta Transferowego funduszy inwestycyjnych Arka. W przypadku przekazania w formularzu danych osobowych, będą one przetwarzane przez ww. podmiot w celu obsługi procesu odpowiedzi na zgłoszenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, zmiany tych danych, żądania ich usunięcia oraz informacji o udostępnianiu tych danych osobowych.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pola kontaktowego, odpowiedzi na uwagi wysłane poprzez ten formularz mogą nie zostać udzielone.

Klienci indywidualni


 

Infolinia TFI:

801 123 801* lub +48 61 885 19 19 czynna w dni powszednie w godz. od 8:00 do 18:00

Infolinia oferuje pomoc w zakresie:

  • oferty Funduszy Inwestycyjnych Arka
  • sprawdzania bieżącej wartości jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy (wycena jednostek z danego dnia dostępna jest w kolejnym dniu roboczym po godzinie 15:00)
  • informacji o możliwościach inwestycyjnych w Funduszach Inwestycyjnych Arka
  • historycznych i aktualnych wynikach subfunduszy
  • lokalizacji punktów dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Arka
  • zamówienia aktualnych materiałów informacyjnych Funduszy i Towarzystwa

* opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Siedziba TFI:


BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań
infolinia: 801 123 801 (w godz. od 8:00 do 18:00 w dni powszednie, opłata zgodna z taryfą danego operatora) lub +48 61 885 19 19

fax: +48 61 855 73 21

e-mail: tfi@bzwbk.pl

Klienci instytucjonalni zainteresowani usługą zarządzania portfelem


Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się