Fundusze zamknięte to:

  • większe możliwości inwestycyjne funduszy w porównaniu z funduszami
    inwestycyjnymi otwartymi
  • brak ograniczeń typowych dla funduszy otwartych
  • zamiast jednostek uczestnictwa Uczestnik otrzymuje certyfikaty inwestycyjne

Fundusze zamknięte w zarządzaniu: