Arka BZ WBK FIO


Promocje obowiązujące w funduszu Arka BZ WBK FIO:

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa, w ramach wszystkich subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem BZWBK24, złożonych na subrejestry otwarte przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w BZ WBK S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie www.arka.pl.

Informacje o opłatach za wyniki:

 • informacja o okresowym nie pobieraniu opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek. Treść ogłoszenia.

Arka Prestiż SFIO


Promocje obowiązujące w funduszu Arka Prestiż SFIO:

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej pobieranej przy składaniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu. Data obowiązywania promocji od dnia wyceny 01.06.2015 r. do odwołania. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem BZWBK24, złożonych na subrejestry otwarte przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w BZ WBK S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie arka.pl

Informacje o opłatach za wyniki:

Informacja o okresowym zaniechaniu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszach:

 • Arka Prestiż Alfa
 • Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
 • Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
 • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
 • Arka Prestiż Technologii i Innowacji

Treść ogłoszenia