Regulaminy świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu:


Regulaminy uczestnictwa w programach:


Regulamin Reklamacji:


BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest podmiotem uprawnionym, właściwym dla Towarzystwa i Funduszy Arka, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).