Kolorem zielonym oznaczone są raporty bieżące zawierające wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.