Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiły dwie zmiany w zakresie osób zarządzających funduszami BZ WBK TFI SA. Bartosz Dębowski objął część akcyjną subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, natomiast Jakub Płotka będzie zarządzał częścią akcyjną subfunduszu Credit Agricole Dynamiczny Polski.
Zmiany te nie wpływają na politykę inwestycyjną wspomnianych subfunduszy.