Poznań, dnia 10 kwietnia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2017 roku zmianie ulega Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentu jest związana ze zmianą adresu siedziby funduszu Arka Prestiż SFIO.