BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 stycznia 2017 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 998 399 359,39 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 165 412 526,61 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 157 182 957,93 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 698 082 130,09 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 944 457 362,62 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 825 273 342,62 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 089 498 759,90 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 2 174 506 433,56 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 115 148 645,74 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 79 541 144,26 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 118 045 645,89 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 279 722 752,68 PLN
 

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich: 66 870 234,53 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych: 29 904 108,58 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 224 722 614,96 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 24 078 918,49 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 420 566 681,76 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 3 011 151 796,05 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 413 511 621,72 PLN
 

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 67 344 481,36 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 7 411 053,69 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 87 313 247,49 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 302 569 805,75 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 86 550 844,19 PLN
 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 178 495 673,90 PLN
 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 565 762 143,76 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +181 822 656,73 PLN).