BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 211 483 574,45 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 195 088 184,24 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 143 834 061,71 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 962 194 728,15 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 065 795 888,31 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 698 394 550,82 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 911 168 499,26 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 2 732 550 645,29 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 95 658 494,20 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 61 140 075,37 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 98 882 077,94 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 208 433 666,39 PLN
 

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich: 172 045 783,93 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych: 50 551 897,81 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 440 341 278,38 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 58 772 327,32 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 295 528 785,19 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 3 900 993 850,10 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 335 490 342,28 PLN
 

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 69 732 751,32 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 7 665 783,94 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 88 597 722,62 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 295 039 510,57 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 67 022 896,73 PLN
 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 211 806 288,86 PLN
 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 15 378 213 665,18 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +235 742 505,55 PLN).