BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 marca 2017 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 096 516 885,77 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 168 510 503,75 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 151 906 929,33 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 764 017 042,45 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 992 639 284,23 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 759 585 008,97 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 999 513 541,11 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 2 335 209 710,57 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 105 997 469,17 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 73 494 797,39 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 113 991 105,44 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 231 855 550,95 PLN
 

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich: 100 501 310,34 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych: 38 523 588,59 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 340 655 901,10 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 30 380 540,20 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 352 713 453,65 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 3 268 774 898,97 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 367 570 879,07 PLN
 

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 66 027 055,23 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 6 885 154,37 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 86 891 444,49 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 301 155 122,17 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 81 348 217,16 PLN
 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 185 302 356,68 PLN
 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 14 019 967 751,15 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +137 864 654,44 PLN).