BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 927 684 484,31 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 163 452 894,02 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 159 758 063,02 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 678 685 415,42 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 912 507 717,90 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 837 527 246,79 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 123 605 780,75 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 2 129 466 135,29 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 116 219 998,53 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 79 817 967,78 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 122 393 172,21 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 299 887 600,59 PLN
 

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich: 47 565 868,39 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych: 28 663 340,11 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 186 298 872,07 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 23 137 862,29 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 447 804 623,52 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 959 791 563,11 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 416 712 847,06 PLN
 

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 63 901 372,82 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 7 480 403,19 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 85 830 596,74 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 301 662 966,85 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 88 756 469,22 PLN
 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 175 326 225,05 PLN
 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 383 939 487,03 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +102 284 195,05 PLN).