Poznań, 25 maja 2015 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające Funduszem Arka Prestiż SFIO (dalej „Fundusz”) niniejszym wprowadza

  • promocję w Funduszu, polegającą na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy Funduszu.

Promocja będzie obowiązywać dla zleceń rozliczanych od dnia wyceny 1 czerwca 2015 roku włącznie oraz zostaje ustalona do odwołania.