Poznań, dnia 16 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym niniejszym informuje o planowanej zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

Zmiany polegają na usunięciu z Regulaminu odniesień do strony internetowej www.prestiz.arka.pl w związku z decyzją BZ WBK TFI S.A. o umieszczeniu informacji dotyczących funduszu Arka Prestiż SFIO na stronie www.arka.pl.

Zmiany wejdą w życie z dniem 11 marca 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2017 roku oraz od dnia 11 marca 2017 roku.