2017-03-18

3 wyróżnienia Alfa dla BZ WBK TFI

Już po raz czwarty serwis Analizy Online przyznał nagrody dla najlepszych funduszy. Kategorie w jakich były one oceniane to: fundusze akcji, fundusze mieszane, fundusze dłużne, fundusze pieniężne. Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.
2017-03-17

Zmiana regulaminu reklamacji (17-03-2017)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż z dniem 18 marca 2017 roku zmianie ulega Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka.