2017-06-21

Ogłoszenie o zaprzestaniu oferowania możliwości przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych (21-06-2017)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 42 ust. 6 Statutu Arka BZ WBK FIO oraz art. 40 ust. 7 Statutu Arka Prestiż SFIO, niniejszym informuje, iż 30 czerwca 2017 roku jest ostatnim dniem oferowania przez Towarzystwo możliwości przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych.
2017-05-25

Zmiana Prospektu Informacyjnego i Statutu funduszu Arka BZ WBK FIO (25-05-2017)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje, o sprostowaniu treści tekstu jednolitego statutu funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, stanowiącego załącznik do prospektu informacyjnego tego Funduszu sporządzonego na dzień 22 maja 2017 roku.