2017-05-25

Zmiana Prospektu Informacyjnego i Statutu funduszu Arka BZ WBK FIO (25-05-2017)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje, o sprostowaniu treści tekstu jednolitego statutu funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, stanowiącego załącznik do prospektu informacyjnego tego Funduszu sporządzonego na dzień 22 maja 2017 roku.