Już po raz czwarty serwis Analizy Online przyznał nagrody dla najlepszych funduszy. Kategorie w jakich były one oceniane to: fundusze akcji, fundusze mieszane, fundusze dłużne, fundusze pieniężne.
Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio.
Wyróżniono też wybrane towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz fundusze cieszące się największą popularnością w 2016 roku.
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że do BZ WBK TFI S.A. trafią w tym roku aż trzy wyróżnienia:

  • Arka Prestiż Akcji Polskich wyróżniony w kategorii Najlepszy Fundusz Akcji Polskich 2016
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Obligacji Korporacyjnych,
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych - w kategorii najlepsza sprzedaż - bestseller.

Nagrody przyznawane są tylko funduszom które spełniają określone kryteria:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku przekracza 100 mln zł. Wszystkie nagrody zostaną wręczone podczas konferencji Fund Forum organizowanej przez Analizy Online.