SUBFUNDUSZE Z NAJLEPSZĄ 12-MIESIĘCZNĄ STOPĄ ZWROTU (na dzień 30-05-2018)
Nazwa subfunduszu Zmiana 12-miesięczna
Arka Platinum Dynamiczny 6,36 %
Arka Platinum Stabilny 4,25 %
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,72 %
Arka Platinum Konserwatywny 2,62 %
ARKA BZ WBK FIO (kat. A)
ARKA PRESTIŻ SFIO
WSZYSTKIE NOTOWANIA