SUBFUNDUSZE Z NAJLEPSZĄ 12-MIESIĘCZNĄ STOPĄ ZWROTU (na dzień 28-02-2018)