SUBFUNDUSZE Z NAJLEPSZĄ 12-MIESIĘCZNĄ STOPĄ ZWROTU (na dzień 31-07-2018)
ARKA BZ WBK FIO (kat. A)
ARKA PRESTIŻ SFIO
WSZYSTKIE NOTOWANIA