FUNDUSZE Z NAJLEPSZĄ 12-MIESIĘCZNĄ STOPĄ ZWROTU (na dzień 31-05-2017)
Nazwa funduszu Zmiana 12-miesięczna
Arka Prestiż Akcji Polskich 27,19 %
Arka BZ WBK Akcji Polskich 26,69 %
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 21,68 %
Arka Prestiż Akcji Europejskich 17,77 %
ARKA BZ WBK FIO (kat. A)
ARKA PRESTIŻ SFIO
WSZYSTKIE NOTOWANIA