1. Wpłaty w PLN -Arka BZ WBK FIO:

Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Arka BZ WBK Akcji Polskich,
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
Arka BZ WBK Zrównoważony,
Arka BZ WBK Gotówkowy,
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
1 000 zł
500 zł
Arka Platinum Dynamiczny,
Arka Platinum Stabilny,
Arka Platinum Konserwatywny.
20 000 zł
500 zł


2. Wpłaty w EUR - Arka BZ WBK FIO:

Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
250 EUR
100 EUR
Arka Platinum Dynamiczny,
Arka Platinum Stabilny.
5 000 EUR
100 EUR


3. Wpłaty w USD - Arka BZ WBK FIO:

Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Arka Platinum Dynamiczny,
Arka Platinum Stabilny.
5 000 USD
100 USD


4. Wpłaty do Arka Prestiż SFIO – wyłącznie w PLN:

Subfundusz
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Arka Prestiż Akcji Polskich,
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
Arka Prestiż Akcji Europejskich,
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych,
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych,
Arka Prestiż Gotówkowy.
20 000 zł
1 000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.