Wpłaty do subfunduszy Arka BZ WBK FIO można dokonywać w następujących walutach:

 1. PLN
  Arka BZ WBK Akcji Polskich,
  Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
  Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
  Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
  Arka BZ WBK Zrównoważony,
  Arka BZ WBK Gotówkowy,
  Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
  Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
  Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
  Arka Platinum Dynamiczny,
  Arka Platinum Stabilny,
  Arka Platinum Konserwatywny.
 2. EUR
  Arka BZ WBK Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
  Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
  Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
  Arka Platinum Dynamiczny,
  Arka Platinum Stabilny.
 3. USD
  Arka Platinum Dynamiczny,
  Arka Platinum Stabilny.

Wpłaty do Arka Prestiż SFIO – wyłącznie w PLN

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.