Arka BZ WBK Akcji TureckichNajważniejsze korzyści

  • Wysoki potencjał zysku dzięki nawet 100-procentowemu zaangażowaniu na rynku akcji w jednej z najbardziej dynamicznych gospodarek Nowej Europy - Turcji
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach lub w euro
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.