Santander Fundusze Inwestycyjne


Szanowni Państwo,

  Informujemy, że z dniem 07.09.2018 r. zmieniliśmy nazwę BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
a nasza strona internetowa dostępna jest pod nowym adresem SantanderTFI.pl.

  Zmiany te nie wiążą się z koniecznością jakichkolwiek działań z Państwa strony oraz nie wpływają na:

  • polityki inwestycyjne i sposób zarządzania funduszami,
  • numery rachunków bankowych i numer uczestnika, ani sposób obsługi Państwa inwestycji,
  • stawki opłat związanych z inwestowaniem w fundusze.
  Przejdź na SantanderTFI.pl         Więcej o zmianie