AKTUALNOŚCI:

Wartość Aktywów Netto Funduszy (listopad 2016)

 
Infolinia: 801 123 801
lub +48 61 885 19 19
tfi@bzwbk.pl

 
 

2016 © BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).